Informator broj 11/11 od 26.04.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Poreski tretman isplate učešća u dobiti osnivaču privrednog društva u obliku ustupanja nepokretnosti kojom privredno društvo raspolaže
 • Prava koja nisu ostvarena pre prestanka radnog odnosa

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2011. GODINE

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2011. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAÐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAÐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. APRILOM 2011. GODINE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA (državnih službenika i nameštenika; sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca; zaposlenih u javnim službama; izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave) I ISPLATA STIMULACIJA ZAPOSLENIMA U PRAVOSUÐU

UTVRÐIVANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA MESECE APRIL – SEPTEMBAR 2011. GODINE

IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRÐIVANJE POREZA NA IMOVINU
(detaljnije)

IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU UTVRÐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

POLOŽAJ STRANIH DRŽAVLJANA U SISTEMU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju
 • Izuzeci od osnovnog načela primene propisa zemlje rada
 • Sporazumi sa državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ
 • Strani državljani sa čijim državama nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju
 • Problem dvostrukog osiguranja
 • Primena propisa na strane državljane koji obavljaju ugovorene poslove

ISPLATA UČEŠĆA U DOBITI OSNIVAČU PRIVREDNOG DRUŠTVA U OBLIKU USTUPANJA NEPOKRETNOSTI KOJOM PRIVREDNO DRUŠTVO RASPOLAŽE

 • Poreski tretman isplate učešća u dobiti osnivaču privrednog društva u obliku ustupanja nepokretnosti kojom privredno društvo raspolaže
 • Računovodstveno obuhvatanje isplate učešća u dobiti osnivaču privrednog društva u obliku ustupanja nepokretnosti kojom privredno društvo raspolaže

OBRAZOVANJE OGRANKA PRIVREDNOG DRUŠTVA

NABAVKA RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA I JAVNI TENDER ZA RADOVE U SKLADU SA ZAKONOM O KONCESIJAMA

 • Pravni osnov
 • Primena odredaba Zakona o javnim nabavkama
 • Primena odredaba Zakona o koncesijama

PRAVA PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA

 • Prava koja nisu ostvarena pre prestanka radnog odnosa
 • Prava za vreme nezaposlenosti