Informator broj 13/10 od 25.05.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Godišnji odmor prema Zakonu o radu
 • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja vezana za korišćenje godišnjeg odmora
 • Odredbe Zakona o radu o odgovornosti, postupku i donošenju rešenja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA GODIŠNJI ODMOR

 • Godišnji odmor prema Zakonu o radu
  • Sticanje prava na godišnji odmor
   • Zaposleni posle šest meseci neprekidnog rada stiče pravo na pun godišnji odmor
   • Srazmerni deo godišnjeg odmora
  • Dužina godišnjeg odmora
   • Zakonski minimum
   • Kriterijumi na osnovu kojih se uvećava zakonski minimum
   • Zakonski maksimum broja dana godišnjeg odmora
   • Pravo na duži godišnji odmor za pojedine kategorije zaposlenih
  • Računanje godišnjeg odmora
  • Korišćenje godišnjeg odmora
   • Godišnji odmor zaposlenog koji radi nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca
   • Godišnji odmor zaposlenih na određeno vreme
  • Raspored korišćenja godišnjeg odmora
   • Primer Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
  • Kolektivni godišnji odmor
  • Godišnji odmor i štrajk
  • Odgovornost poslodavca ako ne donese i ne dostavi rešenje o korišćenju godišnjeg odmora
  • Godišnji odmor i prestanak radnog odnosa
  • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
   • Naknada zarade – plate za vreme godišnjeg odmora u državnim organima, organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave, javnim službama i javnim agencijama
  • Regres za godišnji odmor
   • Regres kod državnih službenika i nameštenika, zaposlenih u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave, zaposlenih u javnim službama i narodnih poslanika
  • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
   • Visina naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor
  • Poreski tretman naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja vezana za korišćenje godišnjeg odmora

DODATNI ULOZI, DOPUNSKE UPLATE I ZAJMOVI ČLANOVA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

NABAVKA USLUGA – Kredit kao finansijska usluga

APOTEKA KAO ZDRAVSTVENA USTANOVA I PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

POSTUPAK O UTVRĐIVANJU ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH ZA POVREDU RADNE OBAVEZE, ODNOSNO RADNE DISCIPLINE, ROKOVI ZASTARELOSTI ZA POKRETANJE I VOĐENJE POSTUPKA I IZRICANJE MERA

 • Odredbe Zakona o radu o odgovornosti, postupku i donošenju rešenja
 • Odgovornost u Zakonu o državnim službenicima (povrede dužnosti, postupak i vođenje postupka)
 • Odgovornost u Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Odgovornost u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Odgovornost u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Odgovornost po Zakonu o javnom tužilaštvu
 • Odgovornost po Zakonu o Vojsci Srbije
 • Odgovornost po Zakonu o sudijama

IMOVINA PREDUZETNIKA KAO PREDMET OPOREZIVANJA POREZIMA NA IMOVINU