Informator broj 14/03 od 25.06.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novine u načinu obračuna doprinosa za socijalno osiguranje u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
 • Određivanje visine starosne i invalidske penzije
 • Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za maj 2003. godine
 • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Pregled minimalnih neto zarada po satu
 • Indeks industrijske proizvodnje u maju 2003. godine
 • Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni stana
 • Akti i dokumenta kod kojih je od 1.07.2003. godine obavezno unošenje poreskog identifikacionog broja (PIB-a)
 • Doprinos Privrednoj komori Srbije
 • Zaključak Vlade RS o obračunu plata zaposlenih u javnih službama
 • 28. jun – Vidovdan se praznuje radno

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Ugovori na koje se od 1.07.2003. godine plaća doprinos za PIO

Novine u načinu obračuna doprinosa za socijalno osiguranje u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom

Normativno uređivanje i fiskalne obaveze pri isplati jubilarne nagrade

Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica

Izmirivanje poreskih obaveza putem kompenzacije

Određivanje visine starosne i invalidske penzije

Uredbe Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama