Informator broj 14/08 od 04.06.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Grupisanje naslednika u nasledne redove po zakonskom redu nasleđivanja
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

POMEREN JE ROK ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA OD STRANE POSLODAVACA ZA ODREĐENE KATEGORIJE OSIGURANIKA

TRETMAN USLUGA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM, DEVIZNIM I PORESKIM PROPISIMA

ODOBRAVANJE KREDITA U DINARIMA NEREZIDENTIMA

PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENIH

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravo na srazmeran godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora u punom trajanju
 • Korišćenje godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

PORESKE OBAVEZE I OLAKŠICE KOJE ZAVISE OD SRODSTVA LICA IZMEĐU

KOJIH SE VRŠI PRENOS OPOREZIVIH PRAVA

 • Pojam nasleđa
 • Grupisanje naslednika u nasledne redove po zakonskom redu nasleđivanja
 • Pojam poklona
 • Porez na nasleđe i poklon
 • Oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – bračnog druga, odnosno na lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu
 • Naslednik imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine kao obveznik poreza na prihode od tih prava
 • Izuzimanje od poreza na kapitalni dobitak fizičkih lica prava stečenih nasleđem, odnosno prenosom između određenih srodnika
 • Naslednici ispunjavaju poresku obavezu ostavioca