Eskontna stopa, zatezna kamata, kamata – javni prihodi, u 2008. godini

 

Mesec
ESKONTNA STOPA NBS
Kamata za
neblagovremeno
plaćene javne
prihode (na
godišnjem
nivou)
ZATEZNA
KAMATA
MESEČNO
NA
GODIŠNJEM
NIVOU
1
2
3
4
5
JANUAR/08
0,69%
8,5% 
23,5%
FEBRUAR/08
0,65%
8,5% 
23,5%
MART/08
0,69%
8,5% 
23,5%
APRIL/08
0,67%
8,5% 
23,5%
MAJ/08
0,69%
8,5% 
23,5%
JUN/08
0,67%
8,5% 
23,5%
JUL/08
0,69%
8,5% 
23,5%
AVGUST/08

0,69%

8,5%

23,5%

SEPTEMBAR/08

0,67%

8,5%

23,5%

0,7010%

OKTOBAR/08

0,69%

8,5%

23,5%

NOVEMBAR/08

0,67%

8,5%

23,5%

DECEMBAR/08

0,69%

8,5%

23,5%

0,5000%

JANUAR/09

0,69%

8,5%

23,5%

0,5000%
(do objavljivanja podatka o rastu cena na malo u RS za XII/08)

Podatak o eskontnoj stopi na godišnjem nivou (kol. 3 tabele) objavljen je u "Sl. glasniku RS", br. 133/2003.