Informator broj 15/11 od 24.06.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zakonska uređenost finansijskog lizinga nepokretnosti
 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije
 • Pravo na roditeljski dodatak, odnosno dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PORESKI TRETMAN FINANSIJSKOG LIZINGA NEPOKRETNOSTI

 • Zakonska uređenost finansijskog lizinga nepokretnosti
 • Poreski tretman

OSVRT NA ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA /primena od 3. septembra 2011. godine/

OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

 • Lica koja mogu ostvariti i lica za koja se može ostvariti pravo na dečiji dodatak
 • Uslovi vezani za materijalni status za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Način ostvarivanja prava na dečiji dodatak
 • Način dokazivanja ispunjenja uslova za dečiji dodatak
 • Visina dečijeg dodatka

RODITELJSKI DODATAK KAO DODATNA MERA PODSTICAJU RAĐANJA DECE

 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije
 • Pravo na dodatne oblike podsticaja rađanja dece po gradovima, tj. mestima u centralnoj Srbiji
  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji grada Beograda
  • Dodatni oblici zaštite zaposlenih i nezaposlenih porodilja na teritoriji Grada Niša
  • Dodatna novčana pomoć majkama na teritoriji grada Kragujevca
  • Dodatna davanja porodiljama na teritoriji grada Kraljeva
  • Finansijska pomoć nezaposlenim trudnicama i porodiljama na teritoriji grada Jagodina
  • Novčana davanja majkama sa prebivalištem na teritoriji grada Požarevca
  • Dodatna davanja zaposlenim i nezaposlenim porodiljama na teritoriji grada Loznica
 • Pravo na roditeljski dodatak, odnosno dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine
  • Dodatni oblici novčane pomoći majkama na teritoriji APV
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Novog Sada
  • Dodatni oblici novčane pomoći majkama na teritoriji grada Subotice
  • Finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji grada Pančeva

OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O JAVNIM NABAVKAMA ZA APRIL, MAJ I JUN 2011. GODINE DO 11. JULA 2011. GODINE

BLIŽA OBJAŠNJENJA O PRIMENI POJEDINIH ODREDBI UREDBE O PODSTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

UREĐIVANJE PRAVA, OBAVEZA I ODGOVORNOSTI PRAVILNIKOM O RADU

 • Primer Pravilnika o radu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike RS
 • Mišljenja Ministarstva finansija RS