Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 13.06.2011. godine

Sekretar Ministarstva rada i socijalne politike donela je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-230/2011-12 od 13.06.2011. koje dajemo u nastavku:
“Na osnovu čl. 14, 17. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 26. Zakona o državnoj upravi (“Sl. glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica (“Sl. glasnik RS”, broj 20/92), i ovlašćenja ministra broj 021-02-29/08-05 od 18.07.2008. godine, donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

RODITELJSKI DODATAK od 1. juna 2011.

   
 

 – za prvo dete – jednokratno

31.561,10

 

     

 – za drugo dete – 123.415,82 u 24 rate

Rata – 5.142,33

 
 

 – za treće dete – 222.138,32 u 24 rate

Rata – 9.255,76

 

   

 – za četvrto dete – 296.181,31 u 24 rate

Rata – 12.340,89

 

2.

DEČIJI DODATAK za maj 2011. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

2.205,86

2.867,61

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za maj 2011.

4.089,90 

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. juna 2011.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode

6.967,29

8.360,75

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

 – Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

 – Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

 – za smeštaj jednog deteta

12.772,00

   

 

 – za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

7.860,00

 
1) Prava iz tačke 1. i 2. ovog rešenja usklaðuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom potrošačkih cena u RS; a pravo iz tačke 3. utvrðuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama. 1.-3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, na osnovu Zakona o budžetu RS za 2011. godinu, razdeo 24 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.”
  Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu “Informator”.