Informator broj 15/2012 od 25.06.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od jula 2012. godine
 • Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti – uslovi za ostvarivanje prava i visina
 • Korišćenje menice

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM  ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE  KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

NAČIN OBRAČUNA PLATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA OD 1. JULA 2012. GODINE

 • Elementi za obračun plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama
 • Delovi iz kojih se sastoji plata zaposlenih u državnim zdravstvenim ustanovama
 • Kriterijumi i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka
 • Merila na osnovu kojih se utvrđuje radni učinak
 • Ograničenja
 • Izuzeci od obračuna plate po osnovu radnog učinka
 • Ukupna ocena
 • Obračun radnog učinka za direktora zdravstvene ustanove
 • Izvori podataka za obračun dela plate po osnovu radnog učinka

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA I VISINA NOVČANE NAKNADE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
  • Obavezno osiguranje
  • Prethodni staž kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
  • Osnov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu
 • Podnošenje zahteva za novčanu naknadu
 • Novčana naknada
  • Utvrđivanje prava na novčanu naknadu
  • Visina novčane naknade
  • Usklađivanje visine novčane naknade
  • Pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Trajanje prava na novčanu naknadu
 • Uslovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u trajanju od 24 meseca
 • Produženje isplate novčane naknade
 • Podsticaji za korisnike novčane naknade i isplata novčane naknade
 • Obustavljanje isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu

KORIŠĆENJE MENICE

 • Opšti deo (propisi)
 • Menična načela
 • Elementi trasirane menice
 • Menične radnje
 • Zastarelost meničnih prava i obaveza
 • Sopstvena menica
 • Knjiženje menice

INSTRUMENTI PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) I DECENTRALIZOVANO UPRAVLJANJE SREDSTVIMA RAZVOJNE POMOĆI U OKVIRU PRETPRISTUPNE POMOĆI (DIS)