Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2012. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11 i 101/11), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2012. godini (po periodima) dajemo u nastavku:

Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
"Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 1.11.2011. do 31.01.2012. 18.817 (35% od 53.672) 80/2011
od 1.02.2012. do 30.04.2012. 19.498 (35% od 55.708) 7/2012
od 1.05.2012. do 31.07.2012. 18.946 (35% od 54.132) 41/2012
od 1.08.2012. do 31.10.2012. 20.224 (35% od 57.783) 72/2012
od 1.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 (35% od 57.207) 104/2012

Podatke o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu "Informator".

  Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .