Informator broj 17/01 od 01.08.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Određivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja u slučaju kada poslodavac nije ili je delimično isplaćivao zarade za određene mesece
 • Metod obračuna zarada koji obezbeđuje da svi zaposleni „nose kući“ isti iznos
 • Lica kojima se u penzijskom i invalidskom i zdravstvenom osiguranju obezbeđuju prava samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Ostvarivanje prava iz penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja lica osiguranih za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Ostvarivanje prava uslovljeno uplatom doprinosa
 • Podnošenje poreskih prijava pri izdavanju u zakup nepokretne i pokretne imovine
 • Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

Aktuelni statistički i drugi podaci 

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) po novoj metodologiji za jun 2001. godine
 • Najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa
 • Minimalna zarada
 • Podaci o neto zaradama po staroj metodologiji za jun 2001.
 • Pregled cena rada po delatnostima u granskim kolektivnim ugovorima u 2001. godini (kod kojih se ugovara cena rada)
 • Zaključak Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda Republike Srbije
 • Usvojen je Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Nova Odluka o obavezi prethodnog obaveštavanja o promeni cene usluga u unutrašnjem železničkom saobraćaju i unutrašnjem poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju
 • Izmene Uredbe o cenama sirove nafte i derivata nafte
 • Uredba o obaveznoj proizvodnji i ceni hleba od brašna „T-850“ i ceni tog brašna
Visina dodataka, naknada i ostalih primanja
Revalorizacija rate za prodate stanove
 • Revalorizacija rata po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. pod 30.06.2001.

Plate u javnim službama i državnim organima

 • Primena Zakona (član 1.)
 • Bruto plata  (član 2.)
 • Osnovica (član 3.)
 • Koeficijenti (član 4. Zakona i čl. 2. i 4. Uredbe)
 • Regres i topli obrok (član 4. Zakona)
 • Dodatak na platu (član 5. Zakona)
 • Ograničavanje plata (član 13. Zakona)
 • Uvećanje plata (član 12. Zakona)
 • Kolektivni ugovori
 • Pojedinačna rešenja
Određivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja u slučaju kada poslodavac nije ili je delimično isplaćivao zarade za određene mesece
Metod obračuna zarada koji obezbeđuje da svi zaposleni „nose kući“ isti iznos
Lica kojima se u penzijskom i invalidskom i zdravstvenom osiguranju obezbeđuju prava samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Krug lica osiguranih samo za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja lica osiguranih za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću
 • Prava iz zdravstvenog osiguranja lica osiguranih za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Ostvarivanje prava iz penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja lica osiguranih za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Ostvarivanje prava uslovljeno uplatom doprinosa

Podnošenje poreskih prijava pri izdavanju u zakup nepokretne i pokretne imovine

 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti (Obrazac PP-5)
  – Primer popunjene poreske prijave (Obrazac PP-5)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretne  imovine i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku (Obrazac PP-7)
  – Primer popunjene poreske prijave (Obrazac PP-7) 67
Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja
Službena mišljenja
 • Mišljenja Ministarstva za rad i zapošljavanje RS
 • Mišljenja Ministarstva finansija i ekonomije RS