Najniže osnovice za plaćanje doprinosa OD 01.06.2001. godine

Od 1.06.2001. godine najniže osnovice po stepenima stručne spreme su utvrđivane rešenjima o najnižoj osnovici za obračun i plaćanje doprinosa za PIO donetih od strane Repubčkog fonda PIO zaposlenih, a shodno zakonima koji su regulisali ovu oblast – Zakon o PIO, Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica.
Pregled iznosa najniže osnovice od 1.06.2001. godine dajemo u nastavku:
POSLOVI

Iznosi NAJNIŽE osnovice za isplate

od 1.06.2001. do 30.08.2001.

od 1.09.2001. do 30.11.2001.

od 1.12.2001.

1

2

3

4

5

1.

poslovi za koje se zahteva stručnost i poslovi za koje se zahteva osposobljenost u trajanju do godine dana (I stepen), odnosno do dve godine (II stepen)

3.033

3.490

3.878

2.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju do 3 godine (kvalifikovani rad – III stepen)

4.427

5.094

5.661

3.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri ili više godina (IV stepen)

5.262

6.054

6.728

4.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče specijalizacijom nakon srednjeg obrazovanja u trajanju od godinu dana (visokokvalifikovani rad – V stepen)

6.635

7.634

8.484

5.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče višim obrazovanjem (VI stepen)

7.145

8.221

9.136

6.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče fakultetskim, odnosno visokim obrazovanjem (VII1 stepen)

9.409

10.826

12.031

7.

poslovi za koje se zahteva stručnost koja se stiče magistraturom ili specijalizacijom na osnovu fakultetskog, odnosno visokog obrazovanja (VII2 stepen)

10.510

12.093

13.439

8.

poslovi za koje se zahteva stručnost stečena doktoratom (VIII stepen)

12.724

14.640

16.270

  Objavljeno u "Službenom glasniku RS", broj:

29/01

52/01

67/01

Do 31.05.2001. godine iznose najnižih osnovica možete videti ovde: