Informator broj 17/02 od 22.07.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novine u Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Primena Zakona o javnim nabavkama
 • Revalorizacija rata za prodate stanove po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. godine

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za jun 2002. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za jun 2002. godine
 • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Indeks industrijske proizvodnje u junu 2002. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za jun 2002. godine
 • Otkupna cena stana 
 • Rokovi prijavljivanja obaveza i sprovođenja obavezne i dodatne kompenzacije u 2002.
 • Prestala je da važi Uredba o cenama određenih proizvoda i usluga
 • Saopštenje o cenama plemenitih metala na dan 30. juna 2002. godine
 • Nova Odluka o obavezi prethodnog obaveštavanja o promeni cene usluga u unutrašnjem železničkom saobraćaju i unutrašnjem poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju
 • Obaveštenje o produženju roka za prijem zahteva za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Obaveštenje o izvršenom usklađivanju roditeljskog i materinskog dodatka, pomoći za opremu novorođenčeta i cenzusa za dečiji dodatak
 • Zaključak Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih u pravosudnim organima

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Utvrđena je minimalna zarada za mesece jul – decembar 2002. godine

Revalorizacija rata za prodate stanove po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. godine

Novi savezni propisi

 • Promene Zakona o preduzećima u funkciji privatizacije
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o dopuni Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći
 • Podzakonski propisi za sprovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca

Izmirivanje javnih prihoda u postupku privatizacije

Savezni ustavni sud ocenio da određene odredbe Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja nisu u saglasnosti sa Ustavom SRJ

Novine u Zakonu o radnim odnosima u državnim organima

Primena Zakona o javnim nabavkama

Službena mišljenja