Informator broj 17/04 od 01.09.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Primena novog Zakona o doprinosima i podzakonskih akata od 1. septembra 2004. godine
  • Uputstvo Ministarstva za rad i zapošljavanje o primeni člana 106. Zakona o radu
  • Odluka o načinu utvrđivanja i plaćanja mesečnih akontacija poreza na dobit preduzeća za period od avgusta do decembra 2004. godine

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Odluka o načinu utvrđivanja i plaćanja mesečnih akontacija poreza na dobit preduzeća za period od avgusta do decembra 2004. godine

Primena novog Zakona o doprinosima i podzakonskih akata od 1. septembra 2004. godine

  • Primena novog Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku (obrasci PP OD i PP OD-1)
  • Primeri popunjavanja obrazaca PP OD i PP OD-1 na osnovu obračuna za određena primanja
  • Uplatni računi za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada koje se isplaćuju na teret sredstava drugih isplatioca (budžeta i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja)

Izmene i dopune Pravilnika o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini poreskih prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku – Obrasci PP OPJ-

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja

Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva po MRS

Uputstvo Ministarstva za rad i zapošljavanje o primeni člana 106. Zakona o radu