Informator broj 17/2012 od 26.07.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2012. godine
 • Položaj upućenih radnika na rad u inostranstvo i obračun poreza i doprinosa na njihove zarade
 • Način naplate i rokovi plaćanja sredstava koja se usmeravaju kao namenski prihod Budžetskog fonda za vanredne situacije

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2012. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2012. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2012. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

KNJIŽENJE KUPOVINE NAFTNIH DERIVATA NA KARTICE

POLOŽAJ UPUĆENIH RADNIKA NA RAD U INOSTRANSTVO I OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA NJIHOVE ZARADE

 • Uvodne napomene
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju
  • Osnovna načela bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju
  • Bilateralni sporazumi o socijalnom osiguranju
 • Izuzeci od osnovnog načela primene propisa zemlje rada
  • Upućeni (detaširani) radnici
  • Radnici saobraćajnih i transportnih preduzeća
  • Zaposleni u državnim i javnim službama i službeni predstavnici
  • Diplomatsko konzularni predstavnici
  • Lica zaposlena u diplomatsko konzularnim predstavništvima i ličnoj službi diplomatsko konzularnih predstavnika i službenika
  • Posada broda
 • Sporazumi sa državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ
 • Upućivanje radnika na rad u države sa kojima nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju
 • Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Pravila oporezivanja zarade upućenih radnika
  • Države sa kojima je Republika Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Primer obračuna poreza i doprinosa na zarade zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE NEMATERIJALNE IMOVINE U SKLADU SA MRS 38

FINANSIRANJE SISTEMA ZAŠTITE I SPASAVANJA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA

 • Sistem zaštite i spasavanja – pojam, osnovni zadaci, subjekti i načela
 • Finansiranje sistema zaštite i spasavanja
  • Budžetski fond za vanredne situacije

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA I UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA NJIHOV RAD ZA 2012. GODINU

JAVNE NABAVKE KOJE SPROVODI REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U 2012. GODINI U IME ZDRAVSTVENIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI