Informator broj 17/2013 od 25.06.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Početak rada Centralnog registra (31. jul 2013. godine) i obaveza dostavljanja jedinstvene prijave ovom registru u elektronskom obliku
 • Status lica koje vodi poslove (poslovođenje) – direktora u pravnom licu i prava po osnovu rada
 • Ispunjenje poreske obaveze

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA 

DONETA JE ODLUKA O NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA

PROPISANO JE UPUTSTVO O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU

POČETAK RADA CENTRALNOG REGISTRA (31. JUL 2013. GODINE) I OBAVEZA DOSTAVLJANJA JEDINSTVENE PRIJAVE OVOM REGISTRU U ELEKTRONSKOM OBLIKU 

 • Zakon o Centralnom registru 
 • Podzakonski akti 
 • Rezime     

NABAVKA DODATNIH USLUGA ILI RADOVA, KOJI NISU BILI UKLJUČENI U PRVOBITNI PROJEKAT ILI PRVU JAVNU NABAVKU I DODATNA ISPORUKA DOBARA OD PRVOBITNOG DOBAVLJAČA 

ISPUNJENJE PORESKE OBAVEZE 

 • Pojam poreske obaveze 
 • Dospelost 
 • Lica dužna da ispune poresku obavezu – poreski obveznik i poreski platac 
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja 
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena 
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica 
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju poslovne nesposobnosti ili proglašenja fizičkog lica za nestalo
 • Prestanak poreske obaveze 

PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE

STATUS LICA KOJE VODI POSLOVE (POSLOVOÐENJE) – DIREKTORA
U PRAVNOM LICU I PRAVA PO OSNOVU RADA 

 • Lice koje vodi poslove (poslovođenje) 
 • Radno pravni status lica (direktora) koje vodi poslove u pravnom licu 
 • Postupak za izbor direktora i zasnivanje radnog odnosa sa njim 
 • Obavljanje poslova direktora bez zasnivanja radnog odnosa 
 • Ugovor o delu ne može da se zaključi za obavljanje poslova direktora 
 • Mirovanje radnog odnosa 
 • Status stranog državljanina koji obavlja poslove direktora 

VLADA RS UTVRDILA JE PREDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I PREDLOG ZAKONA O REVIZIJI 

 • Predlog Zakona o računovodstvu 
 • Predlog Zakona o reviziji 

MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE