Najniža mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2013. godini

Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, prema članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13), čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2013. godini (po periodima) dajemo u nastavku:

Period primene Iznosi NAJNIŽE mesečne
osnovice doprinosa
"Sl. glasnik RS", br.
1 2 3
od 1.11.2012. do 31.01.2013. 20.022 (35% od 57.207) 104/2012
od 1.02.2013. do 30.04.2013. 21.216 (35% od 60.617) 10/2013
od 1.05.2013. do 31.07.2013. 20.090 (35% od 57.401) 38/2013
od 1.08.2013. do 31.10.2013. 21.416 (35% od 61.190) 66/2013
od 1.11.2013. do 31.01.2014. 21.210 (35% od 60.599) 95/2013

Podatke o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu "Informator".

  Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .