Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2013. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi
objavljen u "Sl. glasniku RS", br.
1 2 3
Januaru 2013. 65.165 8/2013
Februaru 2013. 54.447 18/2013
Martu 2013. 60.199 28/2013
Aprilu 2013. 57.628 38/2013
Maju 2013. 64.249 46/2013
Junu 2013. 57.921 55/2013
Julu 2013. 61.399 65/2013
Avgustu 2013. 60.896 76/2013
Septembru 2013. 61.797 85/2013
Oktobru 2013. 59.162 93/2013
Novembru 2013. 60.102 103/2013
Decembru 2013. 60.893 115/2013

 

Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr. zakon, 44/95-dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-dr.zakon, 99/11), možete naći u programu "Ekspert" kao prečišćen tekst sa mogućnostima: hronološkog praćenja svih izmena ovog zakona, direktnog uvida u sva podzakonska akata, službena mišljenja, sudsku praksu koji su vezani za ovaj Zakon (Saznajte više o programu "Ekspert").