Informator broj 17/2016 od 24.06.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji zapošljava nova lica i lica sa invaliditetom
 • Uslovi za starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2016. godini
 • Lizing poslovi
 • Utvrđivanje poreza

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER
ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NA SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA

USLOVI ZA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2016. GODINI

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju (tzv “opšti uslovi”)
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju uz snižavanje starosne granice kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za određene kategorije osiguranika (kojoj pripadaju i vojni osiguranici)
 • Prevremena starosna penzija
  • Uslovi za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju
  • Prevremena starosna penzija se umanjuje za svaki raniji mesec odlaska u penziju pre navršenja opšte starosne granice

FISKALNE OLAKŠICE ZA POSLODAVCA KOJI ZAPOŠLJAVA NOVA LICA I LICA SA INVALIDITETOM

 • Pravo na fiskalne olakšice na zarade novozaposlenih lica za poslodavca – pravno lice, odnosno preduzetnika (važi za isplate od 1.07.2014. godine zaključno sa 31.12.2017. godine)
 • Pravo na fiskalne olakšice na zarade novozaposlenih lica u mikro i malom pravnom licu i kod preduzetnika (važi za isplate od 1.01.2016. godine zaključno sa 31.12.2017. godine)
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji zaposli osobu sa invaliditetom

UTVRĐIVANJE POREZA

ISPUNJAVANJE OBAVEZNIH USLOVA ZAKONSKIH ZASTUPNIKA UPISANIH U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA I NEGATIVNE REFERENCE PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI KADA ZA TO POSTOJE DOKAZI

LIZING POSLOVI

 • Pojam lizing poslova
 • Prednost i nedostaci lizing poslova
 • Poslovi finansijskog lizinga
 • Obaveze za PDV po poslovima finansijskog lizinga
 • Računovodstveno obuhvatanje finansijskog lizinga
 • Raskid ugovora o finansijskom lizingu
 • Ustupanje ugovora o finansijskom lizingu

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje