Najviša mesečna osnovica za plaćanje doprinosa u 2016. godini

Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa (član 42. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – „Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15) čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.

Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2016. godini, dajemo u nastavku:

PERIOD PRIMENE NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje
doprinosa za socijalno osiguranje
IZNOS Podatak o bruto zaradi
objavljen u „Sl. glasniku RS“, br.
od 1.01.2016. do 31.01.2016. 304.565 (5 x 60.913) 109/2015
od 1.02.2016. do 29.02.2016. 353.815 (5 x 70.763) 5/2016
od 1.03.2016. do 31.03.2016. 278.815 (5 x 55.763) 15/2016
od 1.04.2016. do 30.04.2016. 306.395 (5 x 61.279) 31/2016
od 1.05.2016. do 31.05.2016. 315.145 (5 x 63.029) 44/2016
od 1.06.2016. do 30.06.2016. 337.320 (5 x 67.464) 48/2016
od 1.07.2016. do 31.07.2016. 302.600 (5 x 60.520) 59/2016
od 1.08.2016. do 31.08.2016. 320.095 (5 x 64.019) 65/2016
od 1.09.2016. do 30.09.2016. 318.495 (5 x 63.699) 73/2016
od 1.10.2016. do 31.10.2016. 312.370 (5 x 62.474) 80/2016
od 1.11.2016. do 30.11.2016. 320.750 (5 x 64.150) 89/2016
od 1.12.2016. do 31.12.2016. 312.070 (5 x 62.414) 95/2016

Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).

Podatke o najvišoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

  Uslovi pretplate i naručivanje CEKOS IN-ovih izdanja .