Informator broj 17/2018 od 29.06.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Od 1. jula 2018. godine u primeni je novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Za promet nepokretnosti od 1.07.2018. godine poreske prijave se mogu podnositi preko javnog beležnika (novi obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4 i PAP)
 • Povreda radne obaveze i nepoštovanje radne discipline – slučajevi, postupak i sankcionisanje po Zakonu o radu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 15.06. I 20.06.2018. GODINE NA SEDMOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2018. GODINI

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 28.06.2018. GODINE NA OSMOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2018. GODINI

OD 1. JULA 2018. GODINE U PRIMENI JE NOVI ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

 • Primena novog Zakona na zatečene slučajeve
 • Prava na finansijsku podršku porodici sa decom
 • Naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
 • Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja, nege deteta i posebne nege deteta
 • Roditeljski dodatak
 • Dečiji dodatak
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom
 • Naknada troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći
 • Regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi dece iz materijalno ugroženih porodica
 • Postupak i način ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici s decom
 • Informacioni sistem za isplatu prava
 • Zaštita, korišćenje, ažuriranje i čuvanje podataka
 • Dečija nedelja
 • Kaznene odredbe

IZVRŠENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI

DONET JE ZAKON O RADNOM ANGAŽOVANJU SEZONSKIH RADNIKA

ZA PROMET NEPOKRETNOSTI OD 1.07.2018. GODINE PORESKE PRIJAVE SE MOGU PODNOSITI PREKO JAVNOG BELEŽNIKA

 • Podnošenje poreskih prijava po osnovu poreza na imovinu prema ZPPPA
 • Podnošenje poreskih prijava prema ZPI
 • Podnošenje poreskih prijava po osnovu poreza na imovinu prema Zakonu o postupku upisa u katastar
 • Način podnošenja poreskih prijava po osnovu poreza na imovinu od 1.07.2018.
 • Izmenjeni su obrasci poreskih prijava (PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4) za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Primer popune Priloga-PAP

POVREDA RADNE OBAVEZE I NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE – SLUČAJEVI, POSTUPAK I SANKCIONISANJE PO ZAKONU O RADU

Poseban režim utvrđivanja disciplinske odgovornosti za određene kategorije zaposlenih

Opšti režim utvrđivanja odgovornosti zaposlenog za povrede radnih obaveza ili nepoštovanje radne discipline po Zakonu o radu

 • Povrede radnih obaveza
 • Nepoštovanje radne discipline
 • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanja druge mere
 • Rokovi zastarelosti

ISPUNJENJE PORESKE OBAVEZE

 • Pojam poreske obaveze
 • Dospelost
 • Lica koja su dužna da ispune poresku obavezu – poreski obveznik i poreski platac
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju likvidacije ili stečaja
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju statusnih promena
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju smrti fizičkog lica
 • Ispunjenje poreske obaveze u slučaju poslovne nesposobnosti ili proglašenja fizičkog lica za nestalo
 • Prestanak poreske obaveze

OSVRT NA PRIMENU OPŠTE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA U EVROPSKOJ UNIJI (GDPR) U REPUBLICI SRBIJI