Informator broj 18/11 od 12.08.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
  • Mišljenja Ministarstva finansija
  • Pregled zakona koje je Narodna skupština RS usvojila na osmom vanrednom zasedanju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONETA JE ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MENICA I OVLAŠĆENJA, KOJA STUPA NA SNAGU 1. FEBRUARA 2012. GODINE

  • Prilog 1: Zahtev za registraciju/brisanje menice
  • Prilog 2: Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja

NOVA ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA OSMOM VANREDNOM ZASEDANJU

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

PRIMENA ZAKONA O OBAVEZNOM PRIMERKU PUBLIKACIJA POČINJE OD 24. OKTOBRA 2011. GODINE

SLUŽBENA MIŠLJENJA

  • Mišljenja Ministarstva finansija
  • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike