Informator broj 18/2012 od 14.08.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PROMENA METODA OBRAČUNA ZATEZNE KAMATE KAO POSLEDICA ODLUKE USTAVNOG SUDA

 • Odluka Ustavnog suda
 • Kako obračunati zateznu kamatu posle Odluke Ustavnog suda?
 • Zatezna kamata za jul 2012. godine (za obračune od 13.08.2012. godine i dane docnje nastale u julu, kao i u avgustu i septembru – do objavljivanja novog podatka)
 • Pregled stopa zatezne kamate u 2012. godini
 • Prilog: Dnevni koeficijenti za obračun zatezne kamate od 3.03.2001. godine po novom  metodu obračuna (proporcionalni metod obračuna – prost interesni račun)

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA TOKOM JULA I AVGUSTA 2012. GODINE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • Prečišćen tekst Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 68/06, 49/07, 50/07, 95/07, 127/07, 37/08, 54/08, 61/08, 1/09, 25/09, 42/10, 45/10, 103/10, 103/10, 89/11, 91/11, 34/12 i 78/12)

MOGUĆNOST UPUĆIVANJA ZAPOSLENOG NA PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA DO KOGA JE DOŠLO BEZ KRIVICE ZAPOSLENOG – „PRINUDNI ODMOR“

 • Uslovi za upućivanje zaposlenog na „prinudni odmor“
 • Dužina odsustva
 • Odluka o upućivanju zaposlenog na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“)
 • Donošenje Rešenja o upućivanju na plaćeno odsustvo
 • Naknada zarade za vreme „prinudnog odmora“
 • Da li zaposleni može da radi za vreme „prinudnog odmora“ i po kom osnovu?
 • Povratak na rad
 • Otkaz ugovora o radu zaposlenom za vreme „prinudnog odmora“ i obračun otpremnine
 • Prava po prestanku radnog odnosa

ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Primer uređivanja zajma opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu
 • Odluka o odobravanju zajma
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Izvršenje na zaradi po osnovu potraživanja od zaposlenog
 • Poreski tretman isplate i obustave rate kredita, tj. zajma za zimnicu i ogrev
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA, ODNOSNO U DRUGI ORGAN

 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radu
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o državnim službenicima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radnim odnosima u državnim organima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o sudijama
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu

MEDICINSKA REHABILITACIJA U SLUČAJU BOLESTI I POVREDA

 • Obezbeđivanje prava na medicinsku rehabilitaciju u slučaju bolesti i povrede
 • Zdravstvene ustanove u kojima se obavlja produžena rehabilitacija prema indikacionim područjima
 • Indikaciona područja
 • Kontraindikacije
 • Predlog za upućivanje na specijalizovanu rehabilitaciju
 • Ocena opravdanosti upućivanja na produženu rehabilitaciju od strane lekarske komisije
 • Sprovođenje produžene rehabilitacije
 • Plaćanje participacije
 • Cene po kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća produženu rehabilitaciju zdravstvenim ustanovama
 • Prilog: Lista indikacija za korišćenje medicinske rehabilitacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju (produžena rehabilitacija)

ODREDBE ZAKONA O STEČAJU KOJE PROPISUJU POSEBAN POSTUPAK STEČAJA U SLUČAJU DUGOTRAJNE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE PROGLAŠENE SU NEUSTAVNIM