Informator broj 18/2015 od 24.07.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2015. godine
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa i isplata stimulativne otpremnine, odnosno novčane naknade pri sporazumnom raskidu radnog odnosa
 • Statusne promene i obaveza bilansiranja kod istih

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA, VISINA I OSNOV ZA OBRAČUN NAKNADA ZARADA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2015. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2015. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1.08.2015. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TRINAESTOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2015. GODINI

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o policiji
 • Usvojen je Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

PROPISANI SU NOVI USLOVI, NAČIN I POSTUPAK OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG  PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM

NOVI USLOVI ODOBRAVANJA KREDITA ZA HITNO OBEZBEĐENJE LIKVIDNOSTI BANAKA

PROPISANI SU NOVI MINIMALNI USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE  UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU

UVOZ SOFTVERA – CARINSKI I PORESKI ASPEKT

SPORAZUMNI PRESTANAK RADNOG ODNOSA I ISPLATA  STIMULATIVNE OTPREMNINE, ODNOSNO NOVČANE NAKNADE PRI SPORAZUMNOM RASKIDU RADNOG ODNOSA

STATUSNE PROMENE I OBAVEZA BILANSIRANJA KOD ISTIH

 • Pojam i vrste statusnih promena
 • Redovni postupak sprovođenja statusne promene
 • Pojednostavljeni postupak sprovođenja statusne promene
 • Promena osnovnog kapitala i neraspoređena imovina i obaveze
 • Registracija statusne promene i pravne posledice registracije
 • Zaštita prava članova društva prenosioca
 • Zaštita trećih lica
 • Obaveza bilansiranja kod statusnih promena

NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ VREDNOSTI HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI

 • Namirenje potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti
 • Poreski tretman prenosa prava svojine na nepokretnosti realizacijom hipoteke
 • Primeri namirenja potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti

DONET JE ZAKLJUČAK VLADE O POVEZIVANJU STAŽA OSIGURANJA ZAPOSLENIMA I BIVŠIM ZAPOSLENIMA U SUBJEKTIMA PRIVATIZACIJE I PREDUZEĆIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

SLUŽBENA MIŠLJENJA VEZANA ZA PRIMENU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU