Informator broj 19/2014 od 25.07.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2014. godine
 • Objavljen je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
 • Tabelarni pregledi osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja (OVP) za neka lična primanja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2014. GODINE

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2014. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN
NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1.08.2014. GODINE

DONETA JE ODLUKA O VISINI MINIMALNE ZARADE ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2014. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAÐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE
DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O ISPRAVCI GREŠKE PRI EVIDENTIRANJU
POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA

 • Obrazac ZIG

OBJAVLJENA SU ČETIRI PRAVILNIKA NEOPHODNA ZA PRIMENU
ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH LICA NA OBRAZOVANJE,
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

 • Zakonska uređenost
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica prema Zakonu o radu

DODATNO OBRAZOVANJE I OBUKA NEZAPOSLENIH LICA
KAO MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

 • Način sprovođenja dodatnog obrazovanja i obuke kao mere aktivne politike zapošljavanja
 • Kriterijumi za sprovođenje dodatnog obrazovanja i obuke kao mere aktivne politike zapošljavanja

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREÐIVANJU
TAKSA I NAKNADA U PRIMENI SU OD 1. JULA 2014. GODINE

 • Doneta je Odluka o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Doneta je Odluka o lokalnim administrativnim taksama
 • Doneta je Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine grad Beograd
 • Doneta je Odluka o boravišnoj taksi
 • Izmenjena je Odluka o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine

TABELARNI PREGLEDI OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA
I OZNAKE VRSTE PRIMANJA (OVP) ZA NEKA LIČNA PRIMANJA

 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja za lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi za socijalno osiguranje)
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi za socijalno osiguranje)