Informator broj 19/2016 od 25.07.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2016. godine
 • Potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja
 • Poresko-pravni tretman raskida, odnosno poništaja pravnog posla, kojim je izvršen prenos prava svojine na nepokretnosti
 • Datum izdanja: 25. jul 2016.

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2016. GODINE

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. AVGUSTA 2016. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. AVGUSTA 2016. GODINE

 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.08.2016. za odgovarajući mesec
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarade penzionisanih lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.08.2016.
 • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.08.2016. godine
 • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.08.2016.

UTICAJ NOVOUSKLAÐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJA

 • Potraživanja iz stečajne mase po Zakonu o stečaju
 • Potraživanja iz sredstava Fonda solidarnosti po Zakonu o radu

PORESKO-PRAVNI TRETMAN RASKIDA, ODNOSNO PONIŠTAJA PRAVNOG POSLA, KOJIM JE IZVRŠEN PRENOS PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

 • Potrebni uslovi za punovažnost ugovora kojim se vrši prenos prava na nepokretnosti
 • Ništavi ugovori
 • Rušljivi ugovori
 • Raskid ugovora
 • Poresko-pravne posledice poništaja, odnosno raskida ugovora po osnovu koga je izvršen prenos prava svojine na nepokretnosti
 • Povraćaj plaćenog poreza
 • Upis stečenih prava u zemljišne, odnosno katastarske knjige po osnovu pravnog posla koji je poništen
 • Plaćanje poreza na imovinu nakon poništaja, odnosno raskida ugovora kojim je izvršen prenos prava svojine na nepokretnosti

DONETA JE O ODLUKA O CENTRALIZOVANIM JAVNIM NABAVKAMA DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2017. GODINI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Primena Zakona o deviznom poslovanju
 • Primena Zakona o računovodstvu
 • Primena Zakona o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga