Informator broj 19/2018 od 26.07.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

​PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 24.07.2018. GODINE NA DEVETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2018. GODINI

OBJAVLJEN JE NOVI PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM

 • Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 • Postupak ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta
 • Postupak ostvarivanja prava na roditeljski dodatak
 • Ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Ostvarivanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja
 • Ostvarivanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom
 • Ostvarivanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći
 • Obaveze poslodavca za slučajeve pre i posle 1. jula 2018. godine

DONET JE NOVI PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ODSUSTVO SA RADA ILI RADA SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI POSEBNE NEGE DETETA

PROPISANI SU NOMINALNI IZNOSI I NAČIN USKLAÐIVANJA CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK I VISINA I NAČIN USKLAÐIVANJA IZNOSA DEČIJEG DODATKA

ZAŠTITA ZAPOSLENIH, OMLADINE, MATERINSTVA, OSOBA SA INVALIDITETOM
I ZDRAVSTVENIM SMETNJAMA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Opšta i posebna zaštita
 • Zaštita ličnih podataka
 • Zaštita omladine
 • Zaštita materinstva
 • Prava na odsustvo za vreme porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ili druge osobe
 • Zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama

PRAVA ZAPOSLENIH I OBAVEZE POSLODAVCA U SLUČAJU PROMENE POSLODAVCA

 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca, prema Zakonu o radu
 • Specifičnosti pojedinih zakonskih propisa koji delimično ili u potpunosti isključuju primenu odredaba Zakonu o radu o pravima zaposlenih u slučaju promene poslodavca

FISKALNE OBAVEZE KOD PRIMANJA I DAVANJA DONACIJA

 • Pojmovno određenje donacije 
 • Fiskalne povlastice kod donacija u skladu sa Zakonom o donacijama 
 • Poreski tretman donacija

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM AGENCIJAMA 

USVOJEN JE ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

PITANJA I ODGOVORI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA