Informator broj 19/2019 od 26.08.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zakon o dualnom obrazovanju (srednje stručno obrazovanje) u primeni je od školske 2019/2020. godine
 • Prava i obaveze zaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zbog potreba procesa rada kod poslodavca, shodno Zakonu o radu
 • Postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti Republike Srbije za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obrasci koji se dostavljaju preko elektronskih poreskih servisa

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Prava i fiskalni tretman solidarnih i drugih pomoći (zaposlenima i licima van radnog odnosa) i stipendija i kredita učenika i studenata
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2019. GODINE

IV. ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA ZA NABAVKU OGREVA, ZIMNICE, UDŽBENIKA I SL.

V. ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU (SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE) U PRIMENI JE OD ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE

 • Ko donosi planove i programe nastave i učenja kroz rad?
 • Koliki je obim učenja kroz rad?
 • Ko vrši raspoređivanje učenika za učenje kroz rad i obrazuje Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika?
 • Odgovornost učenika, škole i poslodavaca
 • Uslovi koje mora da ispunjava poslodavac da bi se kod njega izvodilo učenje kroz rad učenika
 • Uslovi koje lice mora da ispunjava da bi bilo instruktor
 • Vrste ugovora u dualnom obrazovanju
 • Ocenjivanje i ispiti u dualnom obrazovanju
 • Materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika

VI. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH LICA NA OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZBOG POTREBA PROCESA RADA KOD POSLODAVCA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Pravna uređenost
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih lica, prema Zakonu o radu
 • Obrazovanje i stručno osposobljavanje zaposlenog za svoje potrebe

VII. POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE O REZIDENTNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE PRIMENE UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA (obrasci: POR-1 i POR-2)

VIII. OBRASCI KOJI SE DOSTAVLJAJU PREKO ELEKTRONSKIH PORESKIH SERVISA

IX. MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA ZAPOSLENOG NA OCENU ZDRAVSTVENOG STANJA U SLUČAJU PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD KOD LEKARA U PRIVATNOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI, ODNOSNO PRIVATNOJ PRAKSI

X. KALENDARI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA I ŠKOLSKOG RASPUSTA ZA OSNOVNE I SREDNJE  ŠKOLE U SRBIJI I APV ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU (korisni link: Kalendar na Cekos in-ovom sajtu)

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA