Informator broj 2-3/2016 od 15.01.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU
 • Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u januaru i februaru 2016. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju
 • Pregled propisa koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2015. godinu
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja

SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

I. PRIHODI

II. RASHODI

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

I. AKTIVA

II. PASIVA

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA /pravnih lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

I. PRIHODI

II. RASHODI

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

I. AKTIVA

II. PASIVA

C. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

DOSTAVLJANJE, PRIJEM I OBRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2015. godinu
 • Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA NA OSNOVU PODATAKA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

 • Procena bilansnih pozicija
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I KORISNIKA SREDSTAVA  ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2015. GODINU

 • Propisi
 • Sadržina završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja
 • Pripreme za sastavljanje završnog računa
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (prema članu 78. Zakona o budžetskom sistemu)

PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U JANUARU  I FEBRUARU 2016. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE  PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE