Informator broj 20/11 od 12.09.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ugovori u vezi sa društvom
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu
 • Prekovremeni rad na službenom putu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

PITANJA I ODGOVORI VEZANI ZA ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I REGISTAR SUDSKIH ZABRANA

MOGUĆNOST IZMIRIVANJA OBAVEZA PUTEM ASIGNACIJE ZA USTANOVE ZDRAVSTVA

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PO OSNOVU RAZMENE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI

OSNIVAČKI AKT, STATUT I UGOVORI U VEZI SA DRUŠTVOM PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 • Osnivački akt i statut privrednog društva
 • Ugovori u vezi sa društvom
 • Povraćaj troškova u vezi sa osnivanjem društva

UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA, ODNOSNO U DRUGI ORGAN I NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO

 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radu
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o državnim službenicima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o radnim odnosima u državnim organima
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o sudijama
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu
 • Upućivanje zaposlenog na rad u inostranstvo

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
  • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put u zemlji
  • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade prevoza na službenom putovanju
  • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo
  • Troškovi službenog putovanja u inostranstvo
  • Isplata akontacije i obračun putnih troškova za službeno putovanje u inostranstvo
  • Spisak dnevnica po stranim državama
 • Prekovremeni rad na službenom putu
  • Službeni put u radne dane
  • Službeni put vozača
  • Službeni put u dane nedeljnog odmora i praznika
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

VOLONTIRANJE I FISKALNE OBAVEZE KOD NAKNAĐIVANJA TROŠKOVA VOLONTIRANJA

SLUŽBENA MIŠLJENJA