Informator broj 21/06 od 06.11.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zaštita zarade i naknade zarade
 • Računovodstveno obuhvatanje povlačenja postrojenja i opreme iz upotrebe, otuđenja i isknjižavanja
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2007. godini

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Do 30. novembra 2006. godine svi poslodavci koji isplaćuju zarade dužni su da podnesu prijavu za upis u registar

I dalje nema dovoljno elemenata za donošenje godišnjih Programa poslovanja javnih preduzeća u delu formiranja mase zarada za 2007. godinu

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2007. godini

 • Primer Zahteva za paušalno oporezivanje u 2007. godini

Izvršenje novčanih potraživanja na zaradi i naknadi zarade zaposlenog

 • Zaštita zarade i naknade zarade
 • Primanja koja se smatraju zaradom koja čini osnov za izvršenje na zaradi
 • Izvršenje na zaradi po osnovu potraživanja od zaposlenog
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi

Postupak i rokovi za odobravanje i usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu

Računovodstveno obuhvatanje povlačenja postrojenja i opreme iz upotrebe, otuđenja i isknjižavanja

 • Povlačenje sredstava iz aktivne upotrebe
 • Rashodovanje sredstava i njihovo isknjižavanje
 • Otuđenje stalnih sredstava koja nisu klasifikovana prema MSFI 5 kao sredstva koja se drže za prodaju

Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

 • Pojam međunarodnog dvostrukog oporezivanja
 • Primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Odnos između ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i unutrašnjeg prava
 • Otklanjanje dvostrukog oporezivanja
 • Primena principa rezidentnosti
 • Jednak tretman (nediskriminacija)
 • Postupak zajedničkog dogovaranja
 • Razmena obaveštenja
 • Zloupotreba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Stupanje ugovora na snagu
 • Prestanak važenja ugovora
 • Protokol

Prilog: Spisak država sa kojima je Republika Srbija (SFR Jugoslavija, SR Jugoslavija, Srbija i Crna Gora) zaključila Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Službena mišljenja Ministarstva finansija RS