Informator broj 21/07 od 03.11.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odobravanje zajmova za stambenu izgradnju, odnosno kupovinu stana
 • Elementi za određivanje visine starosne i invalidske penzije
 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2008. plaćao paušalno porez

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za oktobar 2007. godine
 • Indeksi troškova života za oktobar 2007. godine
 • Zatezna kamata za oktobar 2007. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Industrijska proizvodnja u RS za septembar 2007. godine (po područjima)
 • Podaci o potrošačkoj korpi za septembar 2007. i odnos prema prosečnoj neto zaradi

Propisan je postupak za overavanje zdravstvene knjižice od 1. januara 2008. godine

Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (izmena pojma matične filijale za pojedine kategorije osiguranika i način usmeravanja doprinosa)

Rok za podnošenje godišnjeg programa poslovanja i dostavljanje osnivaču javnog preduzeća radi davanja saglasnosti je 1. decembar tekuće godine

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2008. godini

 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2008. plaćao paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2008. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2008. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2008. godine

Određivanje visine starosne, invalidske i porodične penzije

 • Elementi za određivanje visine starosne i invalidske penzije
 • Utvrđivanje visine penzije kroz primere i dodatna objašnjenja

Rešavanje stambenih potreba zaposlenih iz sredstava poslodavca

 • Odobravanje zajmova za stambenu izgradnju, odnosno kupovinu stana
 • Davanje stanova na korišćenje zaposlenim radnicima
 • Rešavanja stambenih potreba zaposlenih nadoknadom ili neposrednim plaćanjem troškova stanovanja

Izdaci za reklamu, propagandu i reprezentaciju

Poresko oslobođenje kod kupovine prvog stana – kroz pitanja i odgovore

Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezu na dobit preduzeća

 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća

Službena mišljenja Ministarstva finansija vezana za primenu Zakona o porezu na dobit preduzeća