Informator broj 21/2018 od 24.08.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca (npr. za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika)
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja državnih službenika i nameštenika
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH,  KAO I FIZIČKIH LICA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Prava i poreski tretman solidarnih i drugih pomoći (zaposlenima i licima van radnog odnosa) i stipendija i kredita učenika i studenata

REVALORIZACIJA RATA ZA OTKUPLJENE DRUŠTVENE STANOVE POD 30. JUNOM 2018. GODINE

ODOBRAVANJE ZAJMA ZAPOSLENIMA OD STRANE POSLODAVCA (npr. za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika)

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA KOD UGOVARANJA NA DALJINU
– u primeni je od 17.09.2018. godine –

DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA ZAPOSLENIH NA KOJE SE PRIMENJUJU OPŠTI PROPISI O RADU

 • Šta poslodavac opštim aktom mora jasno da uredi po pitanju službenog putovanja?
 • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put
  • Pravo na punu dnevnicu i na deo dnevnice
  • Visina dnevnice
  • Poreski tretman dnevnica za službeni put
 • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade troškova prevoza na službenom putovanju
  • Troškovi smeštaja
  • Naknada troškova prevoza na službenom putovanju
 • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
  • Isplata akontacije za službeno putovanje u inostranstvo
  • Isplata akontacije i obračun izdataka po putnom nalogu za službeno putovanje u zemlji
 • Prekovremeni rad na službenom putu
  • Službeni put u radne dane
  • Prekovremeni rad vozača na službenom putu
  • Službeni put u dane nedeljnog odmora i praznika
 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori zaključeni za teritoriju Republike Srbije i APV koji sadrže odredbe o dnevnicama

DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika
  • Troškovi službenog putovanja u zemlji
  • Obračun troškova službenih putovanja u zemlji
 • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo državnih službenika i nameštenika
  • Troškovi službenog putovanja u inostranstvo
  • Obračun putnih troškova za službeno putovanje u inostranstvo
 • Prilog: Pregled odredbi članova Zakona koji regulišu troškove službenih putovanja narodnih poslanika

DNEVNICE I DRUGI TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA LICA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA

ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I AP VOJVODINI ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU

 • Školski kalendar za osnovno obrazovanje – Srbija
 • Školski kalendar za srednje obrazovanje – Srbija
 • Školski kalendar za osnovno obrazovanje – AP Vojvodina
 • Školski kalendar za srednje obrazovanje – AP Vojvodina