Informator broj 22/02 od 05.11.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • U pripremi je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
  • Isplata zarada iz procenjene i ostvarene dobiti i isplata učešća zaposlenih u dobiti
  • Privatizacija društvenog kapitala primenom metoda javne aukcije

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

U pripremi je novi Zakon o računovodstvu

U pripremi je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Isplata zarada iz procenjene i ostvarene dobiti i isplata učešća zaposlenih u dobiti

Radno vreme zaposlenih

  • Puno radno vreme
  • Nepuno radno vreme
  • Skraćeno radno vreme
  • Prekovremeni rad
  • Raspored radnog vremena
  • Preraspodela radnog vremena
  • Kaznene odredbe

Privatizacija društvenog kapitala primenom metoda javne aukcije

Odgovori na neka pitanja vezana za ostvarivanje prava po socijalnom programu

Popis imovine i obaveza na kraju godine