Informator broj 22/10 od 09.11.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmena ugovorenih uslova rada
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Propisi kojima je utvrđen minimum procesa rada (zakoni, uredbe, odluke)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU
OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

DONETA JE UREDBA O UVEĆANJU PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA KOJI OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA ZAŠTITOM TAJNIH PODATAKA U KANCELARIJI SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA I MINISTARSTVU PRAVDE

DONET JE PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA I IZGLEDU OBRAZACA POTVRDA O REZIDENTNOSTI

USLOVI I NAČIN DRŽANJA DEVIZA REZIDENATA NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

OSNIVAČKI AKT PONUĐAČA KAO DOKAZ O OBAVLJANJU DELATNOSTI KOJA JE PREDMET JAVNE NABAVKE

PRIMENA ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I DONETIH PODZAKONSKIH AKATA

KREDITI KAO DODATNI IZVOR SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POSLOVANJA

 • Uvodne napomene
 • Koje vrste kredita postoje?
 • Šta treba znati o kreditima?
 • Kako odlučiti koji je kredit najpovoljniji?
 • O čemu treba voditi računa prilikom uzimanja kredita?
 • Kratkoročni krediti – podrška za očuvanje ili unapređenje likvidnosti
 • Računovodstveno obuhvatanje kratkoročnih kredita

UGOVOR O RADU KAO AKT O UREĐIVANJU PRAVA I OBAVEZA IZ RADNOG ODNOSA

 • Zaključivanje ugovora
 • Sadržina ugovora o radu
 • Ugovaranje prava, obaveza i odgovornosti ako kod poslodavca nije zaključen kolektivni ugovor, odnosno nije donet pravilnik o radu
 • Prava i obaveze koja nisu predmet ugovora o radu
 • Izmena ugovorenih uslova rada
 • Slučajevi u kojima može da se menja ugovor
 • Ništavost ugovora o radu
  • Primer Obaveštenja o ponudi zaključivanja aneksa ugovora o radu
  • Primer Aneksa ugovora o radu
  • Primer ugovora o radu – ako nema kolektivnog ugovora niti pravilnika o radu

ORGANIZOVANJE, VOĐENJE ŠTRAJKA, ZAŠTITA PRAVA I ODGOVORNOST UČESNIKA ŠTRAJKA I POSLODAVCA

 • Pojam štrajka
 • Organizator štrajka
 • Učesnici štrajka
 • Vrste štrajka
 • Pravila organizovanja štrajka
 • Pravila vođenja štrajka
 • Prava učesnika štrajka
 • Zaštita prava učesnika štrajka
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Odgovornost poslodavca i odgovornog lica
 • Nadzor nad zakonitošću
 • Zabrana organizovanja i učešća u štrajku
 • Štrajk pripadnika policije
 • Propisi kojima je utvrđen minimum procesa rada (zakoni, uredbe, odluke)

KOMUNALNA POLICIJA ZVANIČNO JE POČELA SA RADOM U OSAM GRADOVA