Informator broj 23/08 od 23.10.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2009. plaćao paušalno porez
 • Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i izmene Statuta Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama; državnih službenika i nameštenika; izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2008. godine

Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 1. novembra 2008. godine

Uticaj izmenjene najniže osnovice za obračun doprinosa pri utvrđivanju bruto minimalne zarade pri isplatama od 1.11.2008.

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (za telesno oštećenje, za pomoć i negu i po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. oktobrom 2008. godine

Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i izmene Statuta Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

 • Spisak filijala zdravstvenog osiguranja

Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu

 • Uvodne napomene
 • Šta su sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu?
 • Obaveze poslodavca u vezi sa sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu
 • Izbor sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Način korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Troškovi u vezi sa sredstvima i opremom za ličnu zaštitu na radu
 • Staranje o ispravnosti sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Staranje o pravilnoj upotrebi sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Obaveze zaposlenih u vezi sa korišćenjem sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Kaznene mere
 • Umesto zaključka

Donet je Poseban kolektivni ugovor za državne organe

 • Tekst Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe sa napomenama uz pojedine odredbe

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2009. godini

 • Uvodne napomene
 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2009. plaćao paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2009. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2009. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2009. godine

Privremeni režimi i mere i kaznene odredbe po Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju

 • Uvod
 • Naplata, odnosno plaćanje u robi i uslugama
 • Naplata robe prodate stranom licu, koja nije izvezena
 • Izvoz, odnosno uvoz robe i usluga bez plaćanja, odnosno naplate
 • Plaćanje robe stranom licu koja ne mora da se uveze
 • Obaveza evidencije i izveštavanja
 • Unos dobiti iz inostranstva
 • Kaznene odredbe

Informativno – Vlada Republike Srbije najavila nove mere za ublažavanje efekata svetske finansijske krize

Službena mišljenja – primena Zakona o javnim nabavkama