Informator broj 23/2014 od 26.09.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2014. GODINE (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

USVOJEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TRANSAKCIJA U STRANIM VALUTAMA I INOSTRANOG POSLOVANJA U SKLADU SA MSFI

NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANJE
(detaljnije)

 • Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Osiguranici koji imaju i oni koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Obezbeđivanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
 • Osnovica za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja
  • Osnovica naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca
  • Osnovica naknade zarade za vreme bolovanja na teret Fonda
  • Osnovica za obračun naknade za vreme bolovanja za preduzetnike, sveštenike i verske službenike
  • Osnovica za obračun naknade za vreme bolovanja na teret Fonda za zaposlene koji su radili kod više poslodavaca
  • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca i na teret Fonda za invalida II i III kategorije
  • Način utvrđivanja osnovice za zaposlene koji u toku trajanja bolovanja raskinu radni odnos sa jednim poslodavcem i zaključe ugovor o radu sa drugim poslodavcem
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
  • Minimalni iznos naknade zarade za vreme bolovanja
  • Maksimalni iznos naknade zarade za vreme bolovanja
  • Utvrđivanje većih prava zaposlenih na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Obračun naknade zarade za vreme bolovanja
  • Obračun naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuje na teret poslodavca
  • Obračun naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuje na teret Fonda za zaposlene
 • Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja i obračun naknade zarade koje se isplaćuje iz sredstava Fonda
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Bolovanje radi održavanja trudnoće (“trudničko bolovanje”)
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja do 30 dana
 • Naknada za vreme bolovanja vojnih invalida
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom
 • Povezivanje privremene sprečenosti za rad
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

ODGOVORI NA NEKA PITANJA U VEZI ZA PRIMENOM ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U PRIMENI JE OD 22. SEPTEMBRA 2014. GODINE
(detaljnije)