Informator broj 23/2015 od 09.10.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ustavni sud je obustavio izvršenje pojedinačnih akata vezanih za prestanak radnog odnosa lica koja su stekla uslov za starosnu penziju shodno članu 20. Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Izmene i dopune Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika i njihov uticaj na privredne subjekte
 • Preraspodela radnog vremena i prekovremeni rad
 • Korišćenje menice

SADRŽAJ:

USTAVNI SUD JE OBUSTAVIO IZVRŠENJE POJEDINAČNIH AKATA VEZANIH ZA PRESTANAK RADNOG ODNOSA LICA KOJA SU STEKLA USLOV ZA STAROSNU PENZIJU SHODNO ČLANU 20. ZAKONA O NAČINU UTVRĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

IZMENE I DOPUNE UREDBE O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I NJIHOV UTICAJ NA PRIVREDNE SUBJEKTE

 • Dnevnice za službeno putovanje
 • Terenski dodatak
 • Odvojen život
 • Prelazne i završne norme
 • Prilog: Prečišćen tekst Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 98/07, 84/14 i 84/15)

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ZASEDANJIMA OD 25. SEPTEMBRA I 1. OKTOBRA 2015. GODINE

PRERASPODELA RADNOG VREMENA I PREKOVREMENI RAD

 •  Preraspodela radnog vremena i prekovremeni rad u skladu sa Zakonom o radu
  • Preraspodela radnog vremena
  • Prekovremeni rad
 • Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama
 • Prekovremeni rad u državnim organima, organima pokrajinske autonomije i lokalne samouprave
 • Radno vreme poreskih službenika i nameštenika
 • Prekovremeni rad u osnovnom i srednjem obrazovanju i domovima učenika
 • Pripravnost i rad po pozivu kao prekovremeni rad prema Zakonu o socijalnoj zaštiti
 • Prekovremeni rad profesionalnih vojnih lica
 • Prekovremeni rad i preraspodela radnog vremena u trgovini

KORIŠĆENJE MENICE

 • Opšti deo (propisi)
 • Menična načela
 • Elementi trasirane menice
 • Menične radnje
 • Zastarelost meničnih prava i obaveza
 • Sopstvena menica
 • Knjiženje menice

DONETA JE INSTRUKCIJA O POSTUPANJU OPŠTINSKIH – GRADSKIH UPRAVA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA OCA DETETA NA RODITELJSKI DODATAK, KADA JE MAJKA STRANI DRŽAVLJANIN

POSTUPAK PRIBAVLJANJA PORESKOG UVERENJA

ISPRAVKA GREŠKE NASTALE PRI EVIDENTIRANJU POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA

 • Obrazac ZIG – Zahtev za ispravku greške

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RS

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE