Informator broj 24/01 od 01.12.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
  • Novine kod isplate naknada porodiljama
  • Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava od opšteg interesa u oblasti društvene brige o deci
  • Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  • Poreski aspekt novogodišnjih poklona
  • Prenošenje godišnjeg odmora u narednu godinu
  • Obračun amortizacije za 2001. godinu

Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

Novine kod isplate naknada porodiljama

  • Obračun naknada zarada porodiljama i obračun poreza i doprinosa
  • Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava od opšteg interesa u oblasti društvene brige o deci
  • Uplatni računi i knjiženje
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
Poreski aspekt novogodišnjih poklona
 
Prenošenje godišnjeg odmora u narednu godinu
 
Obračun amortizacije za 2001. godinu
 
Službena mišljenja Ministarstva finansija i ekonomije RS
 
Izmene i dopune Naredbe o uplaćivanju određenih prihoda budžeta republike, autonomne pokrajine, opština, gradova, grada Beograda i prihoda organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
 

< BODY>