Informator broj 24/05 od 09.12.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi propisi za primenu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
 • Novi Zakon o sprečavanju pranja novca
 • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena i troškova života u RS za novembar 2005. godine
 • Industrijska proizvodnja u RS za oktobar 2005. godine (po područjima)
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za novembar 2005. godine
 • Promenjen je iznos iznad koga za javne nabavke za 2006. godinu naručilac zahteva bankarsku garanciju i iznosi za nabavke male vrednosti
 • Izmene Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru
 • Neplaćeno odsustvo
 • Nova godina se praznuje 1, 2. i 3. januara 2006. godine
 • Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak

Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Pokloni koji mogu imati karakter reprezentacije
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Tretman PDV-a pri nabavci poklona za Novu godinu i Božić

Obavezno utvrđivanje prava i isplate „toplog obroka“ i regresa od 1. januara 2006. godine

Novine u Zakonu o zdravstvenom osiguranju

Počev od 10. decembra 2005. godine, sticanje i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja se vrši u skladu sa novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju

Obračun i plaćanje poreza i doprinosa na privremene i povremene poslove i na naknade po ugovorima nakon stupanja na snagu Zakona o zdravstvenom osiguranju

 • Odredbe novog Zakona koje utiču na plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Ugovor o dopunskom radu
 • Autorski ugovori
 • Ugovori o delu, ugovori o zastupanju, posredovanju i drugi ugovori po osnovu kojih se za izvršeni posao ostvaruje naknada

Isplata zarada u javnim preduzećima u 2006. godini će se ubuduće vršiti u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa

Novi Zakon o sprečavanju pranja novca

Novi propisi za primenu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju

 • Uredba o načinu izdavanja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost
 • Uredba o uvozu motornih vozila
 • Odluka o izvozu šećera u zemlje Evropske zajednice
 • Odluka o evidenciji, odnosno izveštavanju o pojedinim spoljnotrgovinskim poslovima i o sadržaju evidencija, odnosno izveštaja
 • Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini
 • Odluka o bližim uslovima za plaćanje, odnosno naplatu u robi, odnosno uslugama
 • Odluka o bližim uslovima za izvoz, odnosno uvoz robe i usluga bez naplate odnosno plaćanja