Informator broj 24/2014 od 09.10.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
 • Odluke jedinica lokalne samouprave za oporezivanje porezom na imovinu
 • Minimalna zarada se ne ugovara već se odlukom uvodi za sve zaposlene
 • Odgovori Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na pitanja postavljena u vezi sa novim zakonskim rešenjima u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

POČEV OD 9. OKTOBRA 2014. GODINE ZA OBUSTAVE OD ZARADE KORISTI SE ŠIFRA PLAĆANJA 46 UMESTO DOSADAŠNJE ŠIFRE PLAĆANJA 41

PODNOŠENJE OBRASCA PPP-PD ZA OVP 106, 112, 152, 210 i 627

MINIMALNA ZARADA SE NE UGOVARA VEĆ SE ODLUKOM UVODI ZA SVE ZAPOSLENE

 • Odluka o uvođenju minimalne zarade
 • Elementi za utvrđivanje minimalne zarade i način njenog obračuna
  • Primer Odluke o uvođenju minimalne zarade
  • Primer Odluke o nastavku uvođenja minimalne zarade

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Naknada troškova službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
  • Šta poslodavac opštim aktom mora jasno da uredi po pitanju službenog putovanja?
  • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put
  • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade troškova prevoza na službenom putovanju
  • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
 • Naknada troškova službenog putovanja državnih službenika, nameštenika, zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, izabranih, postavljenih, imenovanih lica i zaposlenih u organima lokalne samouprave
  • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika i lica iz člana 53. Uredbe
  • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
  • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo – SPISAK dnevnica po stranim državama
 • Prekovremeni rad na službenom putu
  • Službeni put u radne dane
  • Službeni put vozača
  • Službeni put u dane nedeljnog odmora i praznika
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

ODREĐIVANJE TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA KAO DODATNI USLOV ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 • Pravna regulativa
 • Pojmovi i odredbe Zakona o standardizaciji koji se primenjuju u postupcima javnih nabavki
 • Određivanje tehničkih specifikacija u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
 • Način dokazivanja ispunjenosti obaveznih i dodatnih uslova u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji

ODLUKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA IMOVINU
(detaljnije)

 • Zakonska uređenost ovlašćenja i obaveza jedinica lokalne samouprave za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu
 • Koje podzakonske akte su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu?
 • Koje podzakonske akte jedinice lokalne samouprave mogu, a ne moraju da donesu?

ODGOVORI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI SA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA U ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I ZAKONU O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

ODLUKA USTAVNOG SUDA O PREDLOGU ZA UTVRĐIVANJE  NEUSTAVNOSTI člana 14. st. 1, 4. i 7. i člana 16. stav 1. ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

SLUŽBENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA