Informator broj 25/03 od 23.12.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o budžetskom računovodstvu
 • Obračun amortizacije za 2003. godinu
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstva sa tih računa

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za novembar 2003. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa u RS za novembar 2003. godine
 • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za isplate od 1.11.2003. godine
 • Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni stana
 • Indeks industrijske proizvodnje u oktobru 2003. godine
 • Državni i verski praznici u januaru 2004. godine
 • Mogućnost prevremenog otkupa kupona 7 i 8 obveznica RS emitovanih radi izmirenja dospelih obaveza za dodatak na decu i materinski dodatak, koji dospevaju na naplatu 1.01.2004. godine (kupon br. 7), odnosno 1.07.2004. godine (kupon br. 8)

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja

Zarade u javnim preduzećima u 2004. godini

 • Tekst Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima

Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku

Mogućnost podnošenja poreskih prijava elektronskim putem

Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstva sa tih računa

Usvojena je Uredba o procenjivanju bilansnih pozicija, sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2003.

Uredba o budžetskom računovodstvu

Plate u javnim službama

Zatečeni korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu preostale radne sposobnosti i prestanak tog prava zbog ispunjavanja uslova za sticanje prava na starosnu penziju

Mesto i uloga sindikata

Obračun amortizacije za 2003. godinu

Službena mišljenja