Informator broj 25/2012 od 26.11.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Organizovanje, vođenje štrajka, zaštita prava i odgovornost učesnika štrajka i poslodavca
 • Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnim izuzimanje profesionalnog oboljenja i povrede pri dolasku, odnosno povratku sa posla iz pojma povrede na radu u članu 33. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

USTAVNI SUD SRBIJE PROGLASIO JE NEUSTAVNIM IZUZIMANJE PROFESIONALNOG OBOLJENJA I POVREDE PRI DOLASKU, ODNOSNO POVRATKU SA POSLA IZ POJMA POVREDE NA RADU U ČLANU 33. STAV 5. ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

ORGANIZOVANJE, VOĐENJE ŠTRAJKA, ZAŠTITA PRAVA I ODGOVORNOST UČESNIKA ŠTRAJKA I POSLODAVCA

 • Pojam štrajka
 • Organizator štrajka
 • Učesnici štrajka
 • Vrste štrajka
 • Pravila organizovanja štrajka
 • Pravila vođenja štrajka
 • Obaveze poslodavca
 • Prava učesnika štrajka
 • Zaštita učesnika štrajka
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Odgovornost poslodavca i odgovornog lica
 • Nadzor nad zakonitošću
 • Pravo na organizovanje i učešće u štrajku imaju i zaposleni u državnom organu i pripadnici policije, prema Odluci Ustavnog suda
 • Zabrana organizovanja štrajka
 • Propisi (zakoni, uredbe, odluke i rešenja) kojima je utvrđen minimum procesa rada

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2012. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe