Informator broj 26/08 od 05.12.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Nezakonit otkaz (član 191. Zakona)
 • Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba po odredbama Zakona o radu i Opštem kolektivnom ugovoru

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

I ove godine javna preduzeća neće moći da ispoštuju rok za donošenje godišnjeg programa poslovanja i njegovo dostavljanje osnivaču

Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

Način overe zdravstvenih knjižica počev od 1. januara 2009. godine

Donet je Pravilnik o načinu, postupku i uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama ili privatnoj praksi

 • Pravni osnov za organizaciju i obavljanje dopunskog rada
 • Uslovi pod kojima se obavlja dopunski rad
 • Za koje se poslove može zaključiti ugovor o dopunskom radu?
 • Način, postupak i uslovi za obavljanje dopunskog rada
 • Zaključivanje ugovora o dopunskom radu i dužina obavljanja dopunskog rada
 • Rad sa nepunim radnim vremenom
 • Prethodna saglasnost za obavljanje dopunskog rada kod drugog poslodavca
 • Plaćanje zdravstvenih usluga
 • Vođenje evidencije o zaključenim ugovorima o dopunskom radu
 • Davanje informacija o organizovanju dopunskog rada
 • Mogućnost primene dopunskog rada koji je propisan Zakonom o radu

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca po odredbama Zakona o radu

 • Otkazni razlozi
 • Otkazni razlozi kod kojih je poslodavac dužan da upozori zaposlenog i zatraži mišljenje sindikata, da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada ili zbog neposedovanja potrebnih znanja i sposobnosti zaposlenog
 • Prestanak radnog odnosa zbog povrede radnih obaveza
 • Prestanak radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline, odnosno zbog ponašanja zaposlenog
 • Prestanak radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom
 • Prestanak radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u zakonom propisanom roku
 • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
 • Prestanak radnog odnosa zbog odbijanja zaposlenog da zaključi aneks ugovora o radu
 • Prestanak radnog odnosa zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
 • Postupak u slučaju otkaza
 • Nezakonit otkaz (član 191. Zakona)
 • Fiskalni tretman naknade štete zbog nezakonitog otkaza
 • Napomena uz Odluku o proširenom dejstvu Opšteg kolektivnog ugovora

Otpremnine i novčane naknade zaposlenih za čijim je radom prestala potreba i otpremnina kod odlaska zaposlenih u penziju

 • Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba po odredbama Zakona o radu i Opštem kolektivnom ugovoru
 • Novčane naknade i otpremnina po Odluci o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju (“Socijalni program”)
 • Pravo na otpremninu državnih službenika i nameštenika koji su ostali neraspoređeni
 • Pravo na otpremninu izabranih i postavljenih lica koja su ostala neraspoređena
 • Otpremnina pri odlasku u penziju