Informator broj 26/10 od 24.12.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Propisana je nova obaveza za dostavljanje mesečnog obračuna
 • Izmene i dopune pojma igara na sreću
 • Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ROK ZA OVERU ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA PRODUŽEN NA GODINU DANA ZA ODREĐENE OSIGURANIKE – POČEV OD 1. JANUARA 2011. GODINE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA OD 1. JANUARA 2011. GODINE

POVODOM IZMENA U MRS/MSFI I NEPROMENJENIH OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA: KAKO PREMOSTITI RAZLIKE?

 • Postavljanje problema
 • Promene u MRS 1 Prezentacija finansijskih izveštaja
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Promene u drugim MSFI/MRS

PREGLED PROPISA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA ŠESTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

 • Izmene i dopune pojma igara na sreću
 • Izmene i dopune kod određivanja korisnika, utvrđivanja raspodele i namene sredstava koja od igara na sreću pripadaju budžetu
 • Izmene i dopune kod zabrana koje se odnose na priređivače i učesnike igara na sreću
 • Izmene i dopune koje se odnose na vrste igara na sreću
 • Podela kasičnih igara na sreću na osnovne i ostale klasične igre na sreću
 • Izmene i dopune odredbi koje se odnose na pravo na priređivanje igara na sreću
 • Izmene i dopune odredbi o izvlačenju odnosno utvrđivanju dobitaka
 • Izmene i dopune o uslovima za priređivanje posebnih igara na sreću
 • Izmene i dopune odredbi o osnovnom kapitalu (promena strukture kapitala)
 • Izmene i dopune odredbi koje se odnose na postupak dobijanja dozvole
 • Izvršeno je preciziranje roka važenja dozvole
 • Izmene i dopune kod prenošenja prava na priređivanje igara na sreću
 • Brisane su odredbe o posebnim uslovima za zaposlene u igračnicama
 • Propisana je nova obaveza za dostavljanje mesečnog obračuna
 • Izmene i dopune odredbi o izveštavanjima priređivača igara
 • Novine kod igara na sreću na automatima
 • Izmene i dopune koje se odnose na posebne igre na sreću (klađenje)
 • Izmene kod posebnih uslova za priređivanje posebnih igara na sreću
 • Izmene i dopune kod nagradnih igara u robi i uslugama
 • Promene kod visine kazni za prekršaje
 • Stupanje na snagu izmena i dopuna Zakona i primena pojedinih izmena i dopuna

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 • Promena kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode (primena od 1.01.2011.)
 • Način, metod i primeri obračuna
 • Pregled kamata
  • Visina kamate od 1.01.2003. do 31.12.2010. i od 1.01.2011. godine
  • Visina kamate do 1.01.2003. godine
  • Tabele 1 – 19: Koeficijenti prema broju dana kašnjenja za izračunavanje kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

POSLOVI SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE KRAJEM BUDŽETSKE GODINE

DONETI SU PRAVILNICI ZA PRIMENU ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU I PRIPADAJUĆIH  DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

UTVRĐENI SU PREDLOZI ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BUDŽETSKOM SISTEMU I ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU

 • Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu
 • Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu
 • Donošenje Programa poslovanja i utvrđivanje mase sredstava za zarade za 2011. godinu u javnim preduzećima