Informator broj 26/2014 od 24.10.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2014. godine
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje se neradno 11. novembra
 • Novi rokovi za dostavljanje ne menjaju rokove za sastavljanje finansijskih izveštaja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2014. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2014. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU PRAZNUJE SE NERADNO 11. NOVEMBRA

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ I ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

 • Usvojeni zakoni
 • Izmene i dopune Zakona o Agenciji za privatizaciju
 • Izmene i dopune Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije
 • Izmene i dopune Zakona o investicionim fondovima

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 • Stope i metod obračuna kamate
  • Stope kamata
  • Metod obračuna kamate
 • Pregled kamatnih stopa i dnevni koeficijenti
  • Kamatne stope od 1.01.2003. godine
  • Visina kamate od 1.01.1997. godine do 31.12.2002. godine
 • Prilog: Koeficijenti prema broju dana kašnjenja za izračunavanje kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

NOVI ROKOVI ZA DOSTAVLJANJE NE MENJAJU ROKOVE ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja za javno objavljivanje
 • Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje
 • Dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe

ISPRAVKA RAČUNOVODSTVENIH GREŠAKA IZ PRETHODNOG PERIODA

 • Ispravka grešaka iz prethodnog perioda na način koji je propisan MSFI, tj. MRS 8 i MSFI za MSP
 • Ispravka grešaka iz prethodnog perioda kod pravnih lica i preduzetnika koji ne primenjuju MSFI

RADNO SPOSOBNI KORISNICI SOCIJALNE POMOĆI UBUDUĆE ĆE OVU POMOĆ MORATI DA ZARADE

 • Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 112/14) stupila je na snagu 24.10.2014. godine

RADNI I NERADNI DANI U 2015. GODINI, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA