Informator broj 26/2018 od 13.11.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. DONETO JE UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE  VLASTI ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

 • Programska struktura budžeta
 • Opšte napomene za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti
 • Osnovne ekonomske pretpostavke i smernice za pripremu predloga finansijskog plana budžetskog korisnika i odluke o budžetu lokalne vlasti sa srednjoročnim projekcijama i instrukcijama u vezi planiranja prihoda budžeta
 • Obim sredstava, odnosno limit rashoda i izdataka budžetskih korisnika za 2019. godinu
  • Planiranje mase sredstava za plate zaposlenih u 2019. godini
  • Tabelarni prikazi
 • Planiranje ostalih prihoda i rashoda
 • Dostavljanje odluke o budžetu lokalne vlasti

III.SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2019-2021. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA

 • Smernice su propisane Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obuhvataju delatnost od opšteg interesa (“Sl. glasnik RS”, br. 86/18), koja je na snazi od 10.11.2018. godine

IV. PLATE ĆE SE, KOD ODREĐENIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA, PRI ISPLATAMA OD 1. JANUARA 2019. GODINE UMANJIVATI ZA 5% UMESTO DOSADAŠNJIH 10%

V. IZMENE UREDBE O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU

VI. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U 2019. GODINI

 • Uslovi koje fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost mora da ispuni da bi u 2019. godini plaćalo paušalno porez
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2019. godini
 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2019. godini
 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2019. godine

VII. POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

VIII. IZVRŠENJE NA ZARADI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA – FIZIČKOG LICA

 • Zarada kao predmet izvršenja i moguća visina izvršenja shodno Zakonu o radu
 • Zarada i druga stalna primanja kao predmet izvršenja i moguća visina izvršenja shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Izvršenje na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima izvršnog dužnika
 • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Prilog: Model Potvrde o delu zarade koji je izuzet od izvršenja

IX. KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

 • Stopa i metod obračuna kamate, obračunski period i redosled namirenja
 • Pregled kamatnih stopa

X. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ I TREĆOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2018. GODINI

XI. IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POLICIJI

XII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

XIII. IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA PORESKIH OBVEZNIKA

 • Poreski identifikacioni broj
 • Postupak, način i rokovi određivanja PIB-a

XIV. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA