Informator broj 26/2021 od 24.12.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zaposleni, tj. lica koja od 1.01.2022. godine započnu odsustvo sa rada zbog porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ostvarivaće pravo na naknadu zarade i ostale naknade po ovom osnovu maksimalno u visini od 5 (umesto 3) prosečnih zarada u Republici Srbiji
 • Oporezivanje primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora i referenduma
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od januara 2022. godine
 • Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA XI, XII, XIII i XIV SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI

 • Novi zakoni
 • Izmene zakona
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma i ugovora

IV. ZAPOSLENI, TJ. LICA KOJA OD 1.01.2022. GODINE ZAPOČNU ODSUSTVO SA RADA ZBOG PORODILJSKOG ODSUSTVA, NEGE NOVOROĐENOG DETETA I POSEBNE NEGE DETETA OSTVARIVAĆE PRAVO NA NAKNADU ZARADE I OSTALE NAKNADE PO OVOM OSNOVU MAKSIMALNO U VISINI OD 5 (UMESTO 3) PROSEČNIH ZARADA U REPUBLICI SRBIJI

V. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

VI. VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI (OCENJIVANJE) DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA 2021. GODINU VRŠI SE DO KRAJA JANUARA, ODNOSNO FEBRUARA 2022. GODINE

 • Redovno vrednovanje
 • Prevremeno vrednovanje
 • Vanredno vrednovanje
 • Državni službenik čiji se rad ne vrednuje
 • Način vrednovanja (ocenjivanja) radne uspešnosti
 • Rešenje o radnoj uspešnosti i rokovi za donošenje rešenja
 • Posledice ocenjivanja

VII. USLOVI ZA NAPREDOVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 • Vrste napredovanja
 • Uslovi i način napredovanja na više izvršilačko radno mesto
 • Napredovanje na položaj ili viši položaj
 • Sredstva za napredovanje državnih službenika
 • Nagrađivanje

VIII. USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA OD JANUARA 2022. GODINE

 • Način utvrđivanja procenta za usklađivanje
 • Procenat za usklađivanje
 • Usklađivanje penzija i najnižeg iznosa penzija od januara 2022. godine
 • Usklađivanje vrednosti opšteg boda od januara 2022. godine
 • Usklađivanje naknada pogrebnih troškova od januara 2022. godine
 • Usklađivanje naknade za pomoć i negu drugog lica od januara 2022. godine
 • Usklađivanje naknada zarada invalida rada II i III kategorije od januara 2022. godine

IX. PRIMENA ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI

 • Obaveze stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala
  • Dostavljanje normativnih akata
  • Ko ne dostavlja normativna akta i arhivsku knjigu?
  • Stručno lice za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala
  • Obaveštavanje arhiva o osnivanju i/ili statusnim promenama društva
  • Upravljanje dokumentima
   • Lista kategorija
   • Arhivska knjiga
   • Uništavanje dokumentarnog materijala kome je istekao rok čuvanja
   • Predaja arhivske građe nadležnom javnom arhivu
   • Predaja arhivske građe i dokumentarnog materijala  stvaraoca i imaoca koji je prestao sa radom
   • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala
   • Neispunjenje obaveze predaje arhivske građe i propisane kazne
 • Čuvanje i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala
  • Pisarnica i arhivski depo
  • Način čuvanja
  • Uslovi čuvanja, prostor i oprema
  • Ovlašćeno lice
  • Obaveze stvaraoca i imaoca sa manje od 20 metara građe i materijala godišnje

X. OPOREZIVANJE PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA I REFERENDUMA

 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima izbornih komisija, osim članova Republičke izborne komisije, kao i naknada za rad biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana
 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima Republičke izborne komisije
 • Prilog: Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja ostvarena po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora i referenduma

XI. FIZIČKA LICA I DRUGI OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENE NA IMOVINI DO 31. JANUARA 2022. GODINE

 • Način prijavljivanja promena
 • Produženje roka za podnošenje prijave
 • Promena korisne površine prijavljuje se u roku od 30 dana

XII. PODNOŠENJE PRIJAVE (OBRAZAC PPD-SU) I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

 • Ko se smatra „samostalnim umetnikom“?
 • Koje doprinose plaćaju samostalni umetnici?
 • Obaveza podnošenja prijave i obaveštenja
 • Utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
  • Utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za 2021. godinu
  • Utvrđivanje akontacione obaveze doprinosa za 2022. godinu
 • Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike
 • Popunjavanje prijave – Obrasca PPD-SU

XIII. ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA /o lokalnim administrativnim taksama, zakupnini za poslovni prostor, prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti, visini stope poreza na imovinu – za 2022. godinu/

 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
  • Taksena tarifa
 • Izmena Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. godinu
 • Dopuna Odluke o visini stope poreza na imovinu

XIV. PITANJA I ODGOVORI

 • Primena propisa koji se odnose na kontrolisano zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru (u skladu sa zvaničnim stavovima Ministarstva finansija)
 • Prava zaposlenih na određeno vreme
 • Primena Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

XV. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Primena Zakona o porezu na dohodak građana

Primena Zakona o porezima na imovinu