Informator broj 27/2013 od 07.12.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA 6. DECEMBRA 2013. GODINE PO HITNOM POSTUPKU
(detaljnije)

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
  • Promena indeksacije plata i penzija u 2015. i 2016. godini
  • Kretanje plata i penzija u 2015. i 2016. godini i nakon 2016. godine
  • Zabrana novog zapošljavanja do 31. decembra 2015. godine
  • Zapošljavanje na određeno vreme i angažovanje po osnovu ugovora
  • Centralizovani obračun primanja zaposlenih, izabranih, imenovanih i angažovanih lica u javnom sektoru vršiće se počev od 1.01.2014. godine
  • Način popunjavanja slobodnih radnih mesta koji je započet, a nije okončan do dana stupanja na snagu Izmena zakona
  • Na koga se ne odnosi zabrana novog zapošljavanja?
 • Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru
  • Na koga se zakon odnosi?
  • Pojmovi u Zakonu značajni za njegovo sprovođenje
  • Način umanjenja neto prihoda
  • Utvrđivanje i plaćanje razlike za uplatu neto prihoda
  • Kaznene odredbe
  • Napomene uz usvojeni Zakon

OBJEDINJENA NAPLATA POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU (u skladu sa Predlogom Pravilnika i Korisničkim uputstvom za primenu Pravilnika)
(detaljnije)

 • Nova poreska prijava za porez po odbitku
  • Podnošenje poreske prijave
  • Obrada i korekcija podnete poreske prijave
  • Plaćanje po poreskoj prijavi
  • Vrste pojedinačne poreske prijave
 • Način popunjavanja podataka na obrascu pojedinačne poreske prijave
  • Način popunjavanja podataka na obrascu PPP-PD
   • Podaci o prijavi
   • Podaci o poslodavcu/isplatiocu prihoda
   • Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda
    • Primeri popunjavanja multifunkcionalnog polja (MFP)
   • Primeri obračuna i popunjavanja Obrasca PPP-PD za prihode iz radnog odnosa
    • Primeri popunjenih Obrazaca PPP-PD za prihode iz radnog odnosa
   • Primeri obračuna i popunjavanja Obrasca PPP-PD za prihode van radnog odnosa
    • Primer popunjenog Obrasca PPP-PD za prihode van radnog odnosa
  • Način popunjavanja podataka na obrascu PP-PD S
  • Način popunjavanja podataka na obrascu PPP-PO

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 26. NOVEMBRA 2013. GODINE NA ČETVRTOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

USVOJEN JE ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA

 • Suštinska razlika u tretmanu prava navedenih kategorija stanovništva u novodonetom Zakonu u odnosu na odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Lica – osiguranici na koja se Zakon odnosi
 • Uslovi za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu navedenih kategorija stanovništva
 • Prestanak ostvarivanja prava trudnica i porodilja shodno Zakonu
 • Nadzor nad radom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Kazne

DONET JE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

IZMENE PRAVILNIKA O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBAVEZNIM ELEMENTIMA  KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I NAČINU DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA

PRIMENA ODREDBI ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA O TRANSFERNIM CENAMA ZA 2013. GODINU

 • Uvod
 • Neodgovarajući pravni okvir
  • Metode transfernih cena do kraja 2012. godine
  • Dokumentovanje transfernih cena do kraja 2012. godine
  • Efekti transfernih cena do kraja 2012. godine
 • Nerazumevanje prirode propisa o transfernim cenama
 • Novi propisi o transfernim cenama koji se primenjuju od 2013. godine
  • Promena pravila kojima se uređuje povezanost poreskih obveznika
  • Uvođenje obaveze podnošenja dokumentacije o transfernim cenama i propisivanje njenog sadržaja
  • Nova pravila u pogledu metoda transfernih cena
  • Uvođenje detaljnih pravila u pogledu iskazivanja efekta transfernih cena