Informator broj 27/2018 od 27.11.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Da li ići u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2018. ili u 2019. godini?
 • Akti kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih (kolektivni ugovor, pravilnik o radu i ugovor o radu)
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Uslovi za obavljanje trgovine na tržištu Republike Srbije

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u septembru 2018. godine
 • Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u septembru 2018. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u septembru 2018. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u septembru 2018. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno  osiguranje, stope doprinosa, stopa poreza i poreska olakšica za 2018. godinu
 • Doneto je Uputstvo za postupke u vezi sa zahtevom za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnetim u zdravstvenoj ustanovi u okviru jedinstvenog upravnog mesta “eBEBA”
 • Objavljeni su Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina – u primeni od 1.12.2018. godine
 • Usvojena je Fiskalna strategija za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 • Primena Zakona o medicinskim sredstvima i donetih podzakonskih akata počinje 2.12.2018. godine
 • Narodnoj skupštini RS upućeno je niz predloga zakona na razmatranje i usvajanje do kraja 2018. godine

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PREPORUKA MINISTARSTVA FINANSIJA UPUĆENA GRADONAČELNICIMA, PREDSEDNICIMA OPŠTINA I DIREKTORIMA JAVNIH PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI U VEZI SA PLANIRANJEM  SREDSTAVA (SOLIDARNA POMOĆ) PRILIKOM IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA

IV. DA LI IĆI U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2018. ILI U 2019. GODINI?

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju (tzv. opšti uslovi)
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju uz snižavanje starosne granice kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za određene kategorije osiguranika (kojoj pripadaju i vojni osiguranici)
 • Prevremena starosna penzija
 • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene – dodati staž

V. AKTI KOJIMA SE UREĐUJU PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIH (kolektivni ugovor, pravilnik o radu i ugovor o radu)

 • Zakonsko uređenje prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa
 • Kolektivni ugovor kao primarni opšti akt kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa
 • Kada se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa utvrđuju pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu
 • Odnos zakona, kolektivnog ugovora i pravilnika o radu kao opštih akata i ugovora o radu
 • Koja pitanja se uređuju opštim aktom i/ili ugovorom o radu?
 • Sadržaj ugovora o radu

VI. ZAKON O MEĐUBANKARSKIM NAKNADAMA I POSEBNIM PRAVILIMA  POSLOVANJA KOD PLATNIH TRANSAKCIJA NA OSNOVU PLATNIH KARTICA (u primeni od 17.12.2018. godine)

 • Predmet zakona
 • Značenje pojmova
 • Međubankarske naknade
 • Izbor platnog brenda i platne aplikacije
 • Razdvajanje naknada
 • Pravilo prihvatanja svih kartica
 • Nedozvoljeni uticaj na trgovca kod upotrebe platnih instrumenata
 • Informacije za trgovca o pojedinačnim platnim transakcijama na osnovu platnih kartica
 • Izdavanje platne kartice za izvršavanje domaćih platnih transakcija
 • Zaštita prava i interesa korisnika platnih usluga
 • Privremeno odstupanje od propisane visine međubankarske naknade
 • Važenje platnih instrumenata zasnovanih na platnoj kartici

VII. POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod budžetskih korisnika

VIII. USLOVI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE

 • Opšti uslovi za trgovinu (minimalni tehnički uslovi, mesto trgovine, svojstva robe, isprave koje prate robu, cena, evidencija prometa, trgovina poljoprivrednim proizvodima i domaćim životinjama, oznake posebnog svojstva)
 • Uslovi za obavljanje trgovine na malo (deklaracija, isticanje cene, poslovno ime, radno vreme, prodajni podsticaji)

IX. PITANJA I ODGOVORI