Informator broj 28/2014 od 25.11.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PROPISAN JE RAČUN ZA UPLATU SREDSTAVA po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
(detaljnije)

USLOVI POD KOJIMA I NAČIN NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

 • Pravo rezidenata na držanje deviza u inostranstvu bez dozvole Narodne banke Srbije
 • Pravo rezidenta na držanje deviza u inostranstvu uz dozvolu Narodne banke Srbije
 • Dobijanje odobrenja od Narodne banke Srbije
 • Otvaranje računa i izveštavanje

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK KOJIM JE BLIŽE UREĐEN NOVI NAČIN DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA /način dostavljanja koji se primenjuje počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu/

 • Prijem i obrada izveštaja za statističke potrebe
 • Prijem, provera ispunjenosti uslova za javno objavljivanje i upis podataka iz finansijskih izveštaja i dokumentacije u registar
 • Javno objavljivanje i zamena finansijskih izveštaja

PRENOS RAZGRANIČENIH NETO EFEKATA OBRAČUNATE UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I OBRAČUNATIH KURSNIH RAZLIKA NA RASHODE, ODNOSNO PRIHODE PRILIKOM SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

USTAVNI SUD JE UTVRDIO DA IZBOR IZABRANOG LEKARA NE MOŽE BITI USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE

 • Porez po odbitku na prihode koje nerezidentni obveznik ostvari po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
 • Porez po rešenju na prihode koje nerezidentni obveznik ostvari po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2014. GODINU

 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA ZAKONOM O RAČUNOVODSTVU